Rodzaje leadów

Lead to pojęcie z zakresu marketingu internetowego, które ma niebagatelne znaczenie dla każdej firmy i przedsiębiorstwa. Szczególnie tych, które w swojej działalności stawiają przede wszystkim na sprzedaż towarów oraz usług. Bowiem lead to nic innego, jak potencjalni klienci, do których te podmioty chcą dotrzeć. Wyróżnikiem jednoznacznie charakteryzującymi leady jest wyrażenie przez tych konsumentów zainteresowania danym towarem lub usługą. Tego rodzaju znak z ich strony powinien być impulsem do wdrożenia w ich kierunku indywidualnych działań, które skłonią ich do dokonania rzeczywistego zakupu. Jednak tak naprawdę lead lead’owi nie równy. Sprawdź więc jakie są najpopularniejsze rodzaje lead’ów sprzedażowych!

Jak określić rodzaj lead’a?

Właściwe postępowanie z lead’ami to proces trudniejszy niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim dlatego, że często dosyć trudno jest nawet określić jakim lead’em jest kontakt do klienta, który udało się w jakiś sposób wygenerować. Wskazanie z jakimi lead’ami ma się w danym momencie do czynienia jest niezwykle ważne, bowiem pozwala stwierdzić, na których klientach należy skupić się w pierwszej kolejności. Typizacja lead’ów jest potrzebna także do zaplanowania procesu działań marketingowych, które zostaną skierowane w kierunku klientów, którzy dopiero wahają się nad podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu. Co do zasady wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje lead’ów: zimne, ciepłe oraz gorące. Nadanie im tak obrazowych nazw podpowiada jaki jest ich charakter, pokazują również w jakim stopniu dany klient jest zainteresowany daną ofertą.

Lead gorący

Tak zwany gorący lead to potencjalny klient, który jest najbardziej pożądany, dlatego, że jego stosunek do dokonania zakupu jest najbardziej entuzjastyczny. Duża ilość gorących lead’ów to marzenie każdej firmy, marketingowców i działów sprzedaży. Bowiem to właśnie w takich konsumentach drzemie największy potencjał. Z tego rodzaju klientami interesy robi się najłatwiej i najprzyjemniej. Ich obsługa wymaga najmniej wysiłku i wiąże się z poniesieniem stosunkowo mniejszych kosztów. W ich przypadku istnieje największe prawdopodobieństwo, że zapoznanie się z ofertą szybko przekształci się w dokonanie zakupu i skorzystanie z danego produktu lub usługi. A co za tym idzie zapłatą za zakup i wzbogaceniem się podmiotu prowadzącego sprzedaż. To klient, który tak naprawdę chce natychmiast dokonać zakupu, a od dokonania przelewu i sfinalizowania transakcji dzieli go dosłownie kilka prostych kroków. Wygenerowanie jak największej ilości gorących lead’ów powinno stać się priorytetem dla wszystkich, których celem jest osiągnięcie sprzedażowego sukcesu. Dużym sukcesem jest nie tylko zdobycie od razu samych gorących lead’ów, ale również przekształcenie lead’ów ciepłych i zimnych właśnie w te gorące.

Lead ciepy

Lead’y ciepłe również mają niebagatelne znaczenie, przede wszystkim dlatego, że umiejętnie pokierowane mogą w krótkim czasie przekształcić się w lead’y gorące, czyli te z najwyższej półki. Do takiej grupy należą klienci, którzy ewidentnie interesują się oferowanymi usługami i produktami, jednak w danym momencie nie się do końca zainteresowani kupnem. Swoją decyzję sprzedażową z różnych powodów odkładają na później. W wyniku czego są najbardziej wymagający, bowiem działania marketingowców kierowane w ich stronę muszą być indywidualnie dopasowane oraz skuteczne. Ciepłu lead wymaga więc dużej uwagi i odpowiedniej pielęgnacji. Doprowadzi to do przekonania ich do podjęcia pozytywnej decyzji zakupowej w przyszłości.

Lead zimny  (czytaj więcej)

Z lead’ami zimnymi mamy do czynienia, gdy sprawa dotyczy klienta, który najprawdopodobniej nigdy nie dokona zakupu, ani nie zdecyduje się na skorzystanie z usługi. Tego rodzaju postawa raczej nie zmieni się – ani w teraźniejszości, ani w bliższej, czy dalszej przyszłości. Wyjątkiem może okazać się swego rodzaju zmiana istotnych warunków, które całkowicie przekwalifikują sposób rozumowania takich klientów. W związku z czym działania marketingowe, jakie podejmuje się w kierunku zimnych lead’ów zwykle spełzają na niczym. Istnieją nikłe szanse, że przekona się takiego odbiorcę do dokonania zakupu, a jedynie można go zdegenerować i przytłoczyć natłokiem zbędnych i nieinteresujących go informacji.

Jak doskonale widać tematyka dotycząca rodzajów lead’ów jest naprawdę bardzo szeroka. Powyższe wyróżnienia są jedynie przykładowym wyliczeniem. Bowiem wszystko sprowadza się do tego, że w rzeczywistości dostrzec można, iż każdy konsument jest indywidualnym lead’em, który wyróżnia się typowymi tylko i wyłącznie dla siebie cechami. Dlatego też tak ważne jest nie tyle samo pozyskanie danych kontaktowych do klienta, ale przede wszystkim właściwe ich wykorzystanie. W związku z czym celem każdego podmiotu zajmującego się sprzedażą powinno być dążenie do uzyskania jak największej ilości gorących lead’ów, bowiem to one cechują się największym potencjałem. Jednak również lead’y zimne i ciepłe powinny stanowić szansę dla marketingowców na rozwinięcie prowadzonych działań reklamowych. Warto z tego skorzystać.